Soovid liituda?

Liitumiseks Eesti Geoloogia Seltsiga ei pea sa olema tingimata väljaõppinud geoloog. Piisab kui oled geoloogiahuviline ning soovid ennast kursis hoida Eesti geoloogiamaastikul toimuvaga.

Liitumiseks täida avalduse vorm, leia kaks soovitajat Seltsi liikmete hulgast ning saada täidetud avaldus E-kirjaga (saima.peetermann@gmail.com). Avaldus vaadatakse läbi Seltsi volikogu koosolekul ning Sind informeeritakse seltsi liikmeskonna hulka arvamisest või mittearvamisest.

LAE AVALDUS ALLA SIIT

Liikmemaks

Liikmemaksul on tähtis koht mittetulundusühingu eelarves. Liikmemaks tagab võimaluse korraldada Seltsi põhitegevusi ja tasuda nendega kaasnevate vältimatute kulutuste eest. 

Seltsi liikmemaks on 10€ aastas. Pensionäridele on hind 3€ aastas. 

Seltsi kollektiivliikme liikmemaks 100 eurot mittetulundusühendusele, 500 eurot osaühingule või aktsiaseltsile, kus on üle 50 töötaja ja 200 eurot teistele eelpool nimetamata asutustele. 


Kollektiivliikme reglement

Tasumine

Liikmemaksu saab tasuda kas Seltsi sekretäri kätte või Seltsi kontole. Kollektiivliikme liikmemaksu tasumine toimub jooksva aasta eest esimese kvartali jooksul Seltsi poolt esitatud arve alusel.

Seltsi konto:
AS Swedbank aadress Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia
Arvelduskonto IBAN EE062200001120030179
SWIFT/BIC HABAEE2X